Hidroelektrostacijas

Hidroelektrostacijas ieņem vadošo lomu iedzīvotāju nodrošināšanā ar elektroenerģiju, gadā saražojot vairāk nekā pusi no Latvijā izmantotās elektroenerģijas. SIA “RECK” veic hidroelektrostaciju remontdarbus un piedāvā sekojošus pakalpojumus:

  • hidroelektrisko būvju remonta un rekonstrukcijas darbus;
  • hidrotehnisko iekārtu remonta, būvniecības un elektromontāžas darbus;
  • betona virsmu atjaunošanas darbus.

Ķeguma HES ūdens pārgāzes aizsprosta pēcjoslas (ŪPA) gultnes atjaunošanas remonts

Objekta realizācija 2015. gads

Pļaviņu HES labā krasta augšas bjefa nogāzes atjaunošanas remonta darbi

Objekta realizācija 2011. gads