Dzelzceļa infrastruktūra

SIA “RECK” piedāvā dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecības, remonta un tehniskās apkopes darbus. Uzņēmuma rīcībā ir kvalificēti darbinieki, kas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.360 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” 12.  punktu, sekmīgi ir nokārtojuši teorētisko eksāmenu un ir tiesīgi veikt speciālistu zināšanu pārbaudi.

Uzņēmums ir saņēmis Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas drošības apliecību sekojošās komercdarbības jomās:

  • elektroapgādes gaisvadu un kabeļu līnijas;
  • kontakttīkli;
  • transformatori;
  • vilces apakšstacijas.

Optiskā kabeļa tīkla un Skaļruņu sistēmas lauka iekārtu un kabeļu tīkla projektēšanas, materiālu piegādes un izbūves darbi Objektā „Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija” VAS Latvijas Dzelzceļš vajadzībām

Objekta realizācija 2015. gads