Mikrotunelēšana

Pazemes urbšanas tehnoloģijas iekārta būtiski pilnveido inženierkomunikāciju darbus. Tā ir īpaši piemērota darbiem sarežģītos vides apstākļos, turklāt samazinās komunikāciju izbūves izmaksas. Urbšanas tehnoloģija dod iespēju ne tikai darbiniekiem ērtāk un efektīvāk veikt darbus, bet ir arī videi draudzīgāka un ievērojami samazina izmaksas, jo netiek bojāta apkārt esošā infrastruktūra, tai skaitā asfalts un koku saknes.

Urbšanas tehnoloģiju SIA “RECK” piedāvā arī kā atsevišķu pakalpojumu citiem būvniekiem, nodrošinot apkalpošanu un speciāli apmācītus un kvalificētus darbiniekus.

Wermer pazemes urbšanas tehnoloģija paredzēta inženierkomunikāciju tīklu izveides darbiem. Tā var tikt izmantota pazemes komunikāciju izbūvē, tai skaitā ūdensvadu, gāzes vadu un telekomunikāciju. Tā kā tehnoloģiju varēs izmantot apvidos, kuros līdz šim piekļūšana ir bijusi apgrūtināta, tagad komunikāciju izbūve būs iespējama arī zem upes vai purva tuvumā.

Wermer 36×50 pazemes komunikāciju ieguldīšana ar horizontāli virzītu urbšanas metodi ir datorizēta sistēma, kuras lietošanai SIA “RECK”  darbinieki ir izgājuši speciālu apmācības kursu, kas ļauj vadīt tehniku.
Ar šo metodi var urbt 25m dziļumā, 0,5- 1m diametrā un 400m garumā. Tā vienlaicīgi gan urbj, gan iegulda cauruli.

Brauktuves šķērsošana ar caurdures metodi Viļakas pilsētā optiskā kabeļa līnijas izbūvei

Dzelzceļa sliežu sķērsošana pie stacijas Brasa 330kV kabeļa guldīšanai