Apkalpošana

SIA “RECK”  piedāvā augsta līmeņa servisu un kvalitatīvus pakalpojumus elektroietaišu uzturēšanas, apkalpošanas un remonta jomā. Mūsu profesionalitāti un kompetenci apstiprina jau 15 gadu ilga sadarbība ar Latvijas lielāko elektroenerģijas piegādes kompāniju AS “Sadales tīkls”, nodrošinot nepārtrauktu elektroenerģijas padevi patērētājiem.

Uzņēmuma speciālisti ar ilggadēju pieredzi piedāvā veikt elektroietaišu bojājumu novēršanu, kabeļbojājumu vietas noteikšanu, kā arī sprieguma aktīvos darbus, tas ir elektroietaišu remontu, neatslēdzot tās no sprieguma. Mūsu realizēto projektu mērķis ir būt efektīviem un dinamiskiem pakalpojumu sniedzējiem, rūpējoties par izbūvēto projektu drošumu.

Pakalpojumi:

  • kabeļlīnijām līdz 20 kV;
  • gaisvadu līnijām  līdz 20 kV;
  • apakšstacijām, fīderpunktiem un transformatoru punktiem līdz 20 kV;
  • transformatoriem līdz 20 kV;
  • sadalnēm līdz 1 kV;
  • elektroenerģijas uzskaitei.

Starptautiskās lidostas "Rīga" 20kV, 10kV un 0,4kV sadales tīklu avārijas novēršanas darbi

Objekta realizācija 2016. gads

Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšana (uzturēšana)

Objekta realizācija 2015. - 2019. gads

Elektroietaišu bojājumu novēršanas darbi

Starptautiskās lidostas „Rīga” 20 kV, 10 kV un 0,4, kV elektroietaišu un elektrotīklu avārijas novēršanas darbi

Objekta realizācija 2012. gads