Energobūvniecība

SIA “RECK” piedāvā elektroietaišu izbūvi, darbu vadību, būvuzraudzību, ekspluatāciju, ekspluatācijas darbu vadību, mērīšanu un mērījumu darbu vadīšanu. Projektu vadību veic sertificēti profesionāļi ar ilggadēju pieredzi, kas nodrošina klientu prasību īstenošanu.