Pakalpojumi

Personāla ilggadējā pieredze un augstā kvalifikācija nodrošina individuālu pieeju ikvienam projektam un klientam. Uzņēmums garantē augstas kvalitātes pakalpojumus, ko apstiprina vadības kvalitātes (ISO 9001) un vides kvalitātes (ISO 14000) sertifikāti, un precīzu līgumā noteikto termiņu ievērošanu.

Pamatdarbības jomas:

  • elektroietaišu būvniecība līdz 400 kV;
  • elektroietaišu projektēšana līdz 35 kV;
  • hidroelektrostaciju izbūve un apkalpošana;
  • alternatīvās enerģijas elektroapgādes projekti un to būvniecība;
  • telekomunikāciju un vājstrāvas tīklu projektēšana, izbūve un apkalpošana;
  • elektroietaišu ekspluatācija un remonta darbi;
  • inženierkomunikācijas darbu veikšana izmantojot pazemes urbšanas tehnoloģijas iekārtu (mikrotunelēšana);
  • specializētu profesionālā pielietojuma materiālu/iekārtu piegāde.

Energobūvniecība

Apkalpošana

Mikrotunelēšana

Projektēšana

Iekārtas