Augstsprieguma darbi

SIA “RECK”  piedāvā augstspriegumu elektroietaišu (apakšstaciju, elektropārvades līniju) būvniecību un remontdarbus spriegumā līdz 400 kV. Uzņēmuma darbinieki projektu realizācijas laikā garantē augstu darba kvalitāti un profesionālu pieeju katram klientam. Mūsu darbinieki ir realizējuši un piedāvā dažādus risinājumus sarežģītu projektu izpildē, kā piemēram, elektrobalstu celšana ar helikopteru.

Pakalpojumi:

  • apakšstaciju rekonstrukcija;
  • apakšstaciju remontdarbi pēc pasūtītāja vēlmēm;
  • iekārtu nomaiņa;
  • apakšstacijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana;
  • būvniecība;
  • kabeļu un gaisvadu līniju izbūve līdz 400 kV;
  • elektriskie mērījumi.

110/20 kV a/ST. Nr. 94 "Kārsava" 20kV sadales ietaišu rekonstrukcija Kārsavā

Objekta realizācija 2015. - 2016. gads

Projektēšanas, piegādes, celtniecības un montāžas darbu veikšana 110 kV kabeļu elektropārvades līnijas LNr. 203 „Andrejsala – Hanza” rekonstrukcijai

Objekta realizācija 2014. - 2016. gads

110/10/6 kV apakšstacijas Nr.123 "Salamandra" 10kV sadales rekonstrukcija

Objekta realizācija 2014. - 2015. gads

110/20 kV apakšstacijas Nr.163 "Talsi" 110 kV sadales ietaises rekonstrukcija

Objekta realizācija 2014. - 2016. gads

110/20kV apaksšstacijas "Dagda" 110kV sadales ietaises rekonstrukcijas, celtniecības un montāžas darbi

Objekta realizācija 2015. gads

OPGW troses projektēšanas un instalācijas darbi uz 110kV EPL no a/st. "Aloja" līdz a/st. „Salacgrīva”, 34 km garumā.

Objekta realizācija 2014. gads

110/10/6kV apakšstacijas "Lauma" 6kV un 10kV sadales rekonstrukcija

Objekta realizācija 2012. gads

330kV elektropārvades līniju izbūve no pārslēguma punkta atzīmē 52 metri uz apakšstaciju NR. 4 "Aizkraukle"

Objekta realizācija 2013. gads

110 kV gaisvadu līniju atjaunošanas un uzturēšanas darbi Valmieras, Rīgas, Brocēnu un Grobiņas iecirkņos

Objekta realizācija 2011. gads

Kurzemes loka 110kV elektropārvades līniju rekonstrukcija, posmā Grobiņa-Aizpute, pastiprinot ar 330kV līniju

Objekta realizācija 2012.-2014. gads

110/20 kV apakšstacijas Nr.83 "Alūksne" 20 kV sadales Helēnas ielā 88, Alūksnē, rekonstrukcijas būvdarbi

Objekta realizācija 2012. gads

110kV kabeļa līnijas Nr.249 remonta darbi, bojājuma vietas atrašana, esošo kabeļu demontāža un jaunu kabeļu montāža

Objekta realizācija 2011.-2012. gads

330 kV kabeļu līnijas "Imanta – TEC-1" izbūve un optiskā kabeļa līnijas izbūve

Objekta realizācija 2012. - 2013. gads

AS Latvenergo apakšstacijas "TEC-1" 330 kV sadalnes rekonstrukcijas darbi

Objekta realizācija 2011. - 2012. gads