Alternatīvā enerģija

Energoresursu un enerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšana ir viens no būtiskākajiem SIA “RECK” politikas uzdevumiem. Ar augstu kvalitāti un lielu pieredzi savā jomā daudzu gadu garumā uzņēmums veic alternatīvās enerģijas ražošanas ietaišu piegādi (Green Energy), pieslēguma uzturēšanas un apkalpošanas darbus:

  • projektēšana;
  • tehnisko noteikumu iegūšana no iesaistītajām institūcijām;
  • iekārtu un materiālu piegāde;
  • elektrostaciju izbūve;
  • vēja ģeneratoru koģenerācijas staciju un saules elektrostaciju elektropieslēgumu izbūve un pieslēgšana AS “Sadales tīkls” tīklam;
  • apkalpošana.

Elektroapgādes izbūve Duntes muižā

Objekta realizācija 2012. gads

Ģenerējošās iekārtas pieslēgšana pie AS "Sadales tīkls" tīkliem, Mērsraga ostā, Mērsraga nov.

Objekta realizācija 2012. gads