Vidējā sprieguma darbi

SIA “RECK” nodrošina pilnu pakalpojuma klāstu vidējā sprieguma elektroietaišu (apakšstaciju, elektropārvades līniju) būvniecību un remontdarbus spriegumā līdz 35 kV. Uzņēmuma darbinieki ir kvalificēti veikt spriegumaktīvos darbus AS “Sadales tīkls” elektroietaisēs. SIA “RECK” patstāvīgi iegulda līdzekļus darbinieku kvalifikācijas celšanā un  specializēto instrumentu iegādē. Mūsu profesionālā komanda spēj piedāvāt objekta realizāciju sākot no projektēšanas darbiem līdz būves nodošanai ekspluatācijā:

  • apakšstaciju sadales punktu izbūve un izbūve;
  • apakšstaciju remontdarbi;
  • iekārtu nomaiņa;
  • apakšstacijas kontroles un vadības iekārtu uzstādīšana;
  • būvniecība;
  • 10 kV un 20 kV kabeļu un gaisvadu līniju izbūve.

Daugavpils pilsētas pārveidošanas apakšstacijas renovāciju darbu pabeigšana ERAF projekta ietvaros

Objekta realizācija 2015. gads

Elektromontāžas darbi Rīgas TEC 2 jaunā energobloka rekonstrukcijas II kārtas ietvaros

Objekta realizācija 2012. gads

10kV sadales tīkls Rīgā

Objekta realizācija 2012.-2013. gads

Siltumnīcas tehniskā projekta izstrāde un būvniecība saskaņā ar SIA Getliņi Eko izstrādāto darba uzdevumu

Objekta realizācija 2012.-2013. gads

Elektroinstalāciju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana saskaņā ar tehniskām specifikācijām un rasējumiem lidostā "Lielvārde"

Objekta realizācija 2012.-2013. gads