Korporatīvā sociālā atbildība (KSA)

Lai atbalstītu KSA labo praksi un veicinātu sabiedrības labklājības paaugstināšanu, uzņēmums savas KSA aktivitātes īsteno šādos virzienos:

Enerģētikas nozares attīstība, veicinot profesionālo izglītību

  • Uzņēmums piedāvā apmaksātas prakses vietas enerģētikas zinātni studējošiem studentiem.
  • Uzņēmuma darbinieki iesaistās enerģētikas nozares izglītības un sertifikācijas sistēmā.
  • Tiek sniegta konsultatīva palīdzība specializācijas izvēlē.
  • Uzņēmums regulāri veic darbinieku profesionālās pilnveides apmācības un organizē kvalifikācijas celšanas kursus.

Elektrodrošības līmeņa paaugstināšana, informējot un rīkojoties

  • Bērnu elektrodrošības veicināšanas projekti, lai mazinātu iespējamo elektrotraumu skaitu, kas rodas zināšanu trūkuma dēļ.
  • Darba vides risku samazināšana vai novēršana, nodrošinot vides un personāla veselību un drošību.
  • Sociālās programmu īstenošana, kas orientētas uz uzņēmuma darbinieku sociālo aizsardzību, nodrošinot 24 stundu nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
  • Regulāru pasākumu organizēšana darbiniekiem, lai veicinātu darba drošības nozīmīguma izpratni.

Rūpes par darbinieku un sabiedrības veselību, atbalstot aktīvu dzīvesveidu

  • Atbalsts SIA “RECK” darbinieku hokeja sporta komandai.
  • Sadarbojas un sniedz atbalstu bērnu un jauniešu basketbolam, Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai, un Aktīvā sporta atbalsta padomei.