Korporatīvā sociālā atbildība (KSA)

Lai atbalstītu KSA labo praksi un veicinātu sabiedrības labklājības paaugstināšanu, uzņēmums savas KSA aktivitātes īsteno šādos virzienos:

Enerģētikas nozares attīstība, veicinot profesionālo izglītību

 • Uzņēmums piedāvā apmaksātas prakses vietas enerģētikas zinātni studējošiem studentiem.
 • Uzņēmuma darbinieki iesaistās enerģētikas nozares izglītības un sertifikācijas sistēmā.
 • Tiek sniegta konsultatīva palīdzība specializācijas izvēlē.
 • Uzņēmums regulāri veic darbinieku profesionālās pilnveides apmācības un organizē kvalifikācijas celšanas kursus.

Elektrodrošības līmeņa paaugstināšana, informējot un rīkojoties

 • Bērnu elektrodrošības veicināšanas projekti, lai mazinātu iespējamo elektrotraumu skaitu, kas rodas zināšanu trūkuma dēļ.
 • Darba vides risku samazināšana vai novēršana, nodrošinot vides un personāla veselību un drošību.
 • Sociālās programmu īstenošana, kas orientētas uz uzņēmuma darbinieku sociālo aizsardzību, nodrošinot 24 stundu nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
 • Regulāru pasākumu organizēšana darbiniekiem, lai veicinātu darba drošības nozīmīguma izpratni.

Rūpes par darbinieku un sabiedrības veselību, atbalstot aktīvu dzīvesveidu

 • Atbalsts SIA “RECK” darbinieku hokeja sporta komandai.
 • Sadarbojas un sniedz atbalstu bērnu un jauniešu basketbolam, Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai, un Aktīvā sporta atbalsta padomei.
 • Sociālais projekts “Hattrick sports&education”.
  Hattrick.lv sadarbībā ar SIA “RECK” 2019.gadā dāvina labākajiem Latvijas sportistiem, kuri grib iegūt izglītību mūsu mācību iestādēs, iespēju laimēt stipendiju mācību maksas segšanai uz vienu mācību gadu.