Aizvērt

110/20 kV apakšstacijas Nr.163 "Talsi" 110 kV sadales ietaises rekonstrukcija