Aizvērt

110/20kV apaksšstacijas "Dagda" 110kV sadales ietaises rekonstrukcijas, celtniecības un montāžas darbi