Aizvērt

110/20 kV a/ST. Nr. 94 "Kārsava" 20kV sadales ietaišu rekonstrukcija Kārsavā